IUC BAP COVID-19 PANDEMİSİ 3. PROJE ÇAĞRISI

Yaşanılan COVID-19 Pandemisi’ne yönelik çıkılan birinci ve ikinci proje çağrıları sonuçları belli olmuştur. Görülen lüzum üzerine Rektörlüğümüzce 3. kez çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda: Covid-19 ile ilgili çalışmaların desteklenmesi hedeflenmektedir. Başvuru yapılacak projelerde, pandemi nedeni ile yaşanan sıkıntılara çözüm üretme, teşhis, tedavi ve bu hastalıkla ilgili alınacak önlemleri verimli hale getirecek yaklaşımların olması ve kısa sürede uygulamaya geçebilme potansiyeli aranacaktır.

  1. Projelerin süreleri en az 4 en çok 8 ay olmalıdır.
  2. Daha önceki çağrılarda başvurusu yapılıp onaylanmamış olan projelerin yeniden başvurusu yapıldığında değerlendirmeye alınmayacaktır.
  3. Başvurular 11 Mayısda başlayacak 15 Mayısda bitecektir.
  4. Proje başvurularının BAPSİS otomasyon sistemi içinden “Genel Proje Başvuru Formu” doldurulup “Güdümlü Proje” türü seçilerek yapılması gerekmektedir.
  5. Başvuruların 15 Mayıs 2020 Cuma günü mesai bitimine (saat 17:00) kadar tamamlanması gerekmektedir. Süre uzatımına gidilmeyecektir.