Projelerin sonuç raporunun maksimum değerlendirme süresi 6 aya uzatılmıştır.

Değerli araştırmacılarımız,
Son dönemde yaşanan COVID-19 pandemisi nedeniyle çalışmaların yürütülmesinde aksaklıkların olduğu malumdur. Bu da projelerin tamamlanması ile ilgili gecikmelere neden olacaktır. Proje sürelerini (36 ay) doldurmuş yürütücülerin gecikmelerden dolayı sistem tarafından bloke edilmemeleri amacıyla,  projelerin bitiş tarihinden itibaren 3 aylık sonuç raporu kabul edilme süresi komisyonumuzun 01.04.2020 tarih ve 2020/7 sayılı toplantı kararı ile 6 aya çıkartılmasına karar verilmiştir.
Önemle duyurulur.