2020 yılı I. dönem ÖNAP Proje son başvuru tarihi değiştirilmiştir.

Değerli araştırmacılarımız,
2020 yılı I. dönem ÖNAP proje başvuruları değiştirilmiş olup son başvuru tarihi 15 Haziran 2020 olarak belirlenmiştir.
 
2020 I DÖNEM ÖNCELİKLİ ALAN ARŞATIRMA PROJESİ
ARAŞTIRMA ALANLARI

 
1. Enerji/Yenilenebilir Enerji/Enerji Verimliliği
2. Bulut/Nesnelerin İnterneti/Sosyal Ağlar/Büyük Veri/Genişbant Teknolojileri
3. Nanoteknoloji/Akıllı Malzemeler
4. Deprem ve Yer Bilimleri
5. Biyoteknoloji/Biyomalzemeler/Biyoçeşitlilik
6. Biyomedikal Ekipmanlar ve Elektronik Sağlık Teknolojileri
7. İlaç Teknolojileri
8. Kanser Biyolojisi ve İmmunolojisi
9. Genom çalışmaları
10. Sinirbilim/Kök Hücre
11. Metabolizma/Kronik Hastalıklar ve Tedavisi
12. Nadir Hastalıklar ve Tedavisi
13. Tıp ve Veteriner Hekimliğinde Salgın Hastalıklar ve Toplum Sağlığı, Aşı
14. Göç Çalışmaları/Toplum Güvenliği
15. Siber Güvenlik ve Kriptoloji
16. Engellilik/Yaşlılık
17. Okul Öncesi Eğitim/Özel Eğitim
18. Gıda/Gıda Güvenliği & Güvenilirliği/Gıda İşleme Teknolojileri
19. Hayvansal Üretim ve Sürdürülebilirlik
20. İklim Çalışmaları
21. Sürdürülebilir Çevre Yönetimi
22. Mikrobiyota Çalışmaları
23. Blokzincir Teknolojileri
24. Üç Boyutlu İmalat Teknolojileri
25. Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri
26. Yeni Nesil Motor Teknolojileri
27. Otomasyon, Robotik ve Mekatronik
28. Görünmezlik Teknolojileri
29. Sanal Gerçeklik/Arttırılmış Gerçeklik
30. Yapay Zeka/Makine Öğrenmesi
31. KBRN Savunma Teknolojileri
32. Akıllı Ulaşım Teknolojileri


Yürütücülerde aranacak Web Of Science H indeksi bilgileri:
Sağlık Bilimleri: 10
Fen Mühendislik Bilimleri: 10
Sosyal Bilimler: 3